Warunki współpracy


Regulamin sprzedaży detalicznej


INFORMACJE OGÓLNE
1. Sprzedaż produktów ze strony www.genezainternational.pl prowadzona jest przez firmę Geneza International Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle Śląskim.
2. Aby dokonać zakupów w naszej firmie należy wypełnić formularz, której jest umieszczony obok każdego produktu na stronie internetowej bądź wysłać do nas wiadomość e-mail. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
PRZEDMIOTY TRANSAKCJI
1. Przedmiotami transakcji, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie WWW w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie wyrażone są w wartości brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
3. Produkty znajdujące się w ofercie są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
4. Produktu oznaczone jako "wyprzedaż" są produktami nie używanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok.
5. Ceny i dostępność pozycji oznaczonych jako "Wyprzedaż" i "Promocja" obowiązują po potwierdzeniu ich przez Dział Realizacji Zamówień.
6. Firma Geneza International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

ZAMÓWIENIA
1. Klientem firmy Geneza International może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną.
3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
4. W procesie składania zamówienia nasz konsultant udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:
- przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,
- łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,
- sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i faksu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,
- procedury rozpatrywania reklamacji.
6. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Wysłanie faktury proforma jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą Geneza International Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w fakturze proformie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
7. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firma przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
8. W niektórych przypadkach obsługa Klienta może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
9. Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę Geneza International do 7 dni , mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
10. Firma Geneza International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
11. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
12. Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

FORMY PŁATNOŚCI
1. Geneza International Sp. z o.o. preferuje następujące formy płatności:

Przelew na konto firmy:
Geneza International Sp.z o.o.
ul.Powstańców 1842-620 Nakło Śląskie
Nr konta PLN 05 1750 0012 0000 0000 2318 0588
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer faktury proforma).
Za pobraniem
dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru, ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)
Płatność gotówką
przy odbiorze osobistym

FORMY PRZESYŁKI
1. Dostawy produktów zamawianych realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia. Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni od momentu złożenia zamówienia.
3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego.
5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.7. W przypadku towaru wysyłanego z magazynów zewnętrznych, z których spedycja nie odbiera paczek pobraniowych, prosimy o dokonanie przedpłaty. Informację taką otrzymają Państwo na maila po złożeniu zamówienia.

DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY
1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

ZWROTY
1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z firmą Geneza International Sp.z o.o. telefonicznie (32) 381-57-60 lub drogą elektroniczną. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą.
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Dział Reklamacji firmy Geneza International, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w oryginalne opakowanie z instrukcją obsługi. Towar musi być kompletny i nie użyty. Firma Geneza International Sp. z o.o. gwarantuje zwrot konsumentowi płatności, lecz bez kosztów dostawy które firma i tak musiała ponieść. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu po podpisaniu przez konsumenta korekty.
4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta.
5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.
6. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

REKLAMACJE I GWARANCJE
1. Wszystkie towary dostępne w ofercie objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na nasz e-mail firmowy. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu :
- omówienia wady,
- omówienia sposobu wymiany towaru na produkt pełnowartościowy,
- zamiany za zgodą Klienta na inny towar,
- lub zwrotu pieniędzy.
2. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi Geneza International, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej podanej przez Genezę International.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.
2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma Geneza International Sp. z o.o. nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2015r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.
6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).Zarząd Firmy Geneza International Sp. z o.o.